Espai Avinyó-Llengua i Cultura

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a través del Consorci per a la Normalització Lingüística posen en marxa el nou Espai Avinyó-Llengua i Cultura (carrer Avinyó 52). 

En aquest projecte hi conflueixen dos objectius prioritaris de la política municipal amb la cohesió social com a element prioritari dels seus programes: d’una banda, l’aprenentatge de la llengua catalana per part de les persones nouvingudes i, de l’altra, la promoció del coneixement històric i cultural de la ciutat, així com l’impuls d’un programa d’activitats interculturals per a tota la ciutadania.

 

La dinamització de l’Espai vol:

 • Programar, ofertar i difondre activitats interculturals pròpies i de la ciutat per als alumnes del CNL i per a la ciutadania en general
 • Esdevenir un equipament de ciutat referent en activitat, difusió i comunicació intercultural, així com d’aprenentatge de la llengua.

 La programació d’activitats interculturals estaran encaminades a...

 • Conèixer la vida cultural històrica i festiva de la ciutat
 • Participar d’una forma divertida i lúdica
 • Consumir cultura participant-hi d’una forma creativa i interactiva
 • Ser accessibles (en format, mode de comunicació i preu)
 • Fomentar l’ús social del català
 • Barrejar públics: persones autòctones i d’origen immigrant
 • Dialogar i interactuar de forma real amb els assistents a l’activitat
 • Promoure el coneixement mutu entre persones autòctones i d’origen immigrant
 • Reconèixer i obrir pas a la diversitat de nous bagatges i expressions existents a Barcelona
 • Trencar visions estereotipades visibilitzant creacions i creadors contemporanis d’arreu residents a la ciutat
 • Incentivar el debat ciutadà entorn a temes clau de la vivència i convivència intercultural a Barcelona